حالم خوب نیست! شاید خسته ام...نمیدونم!  

موهام رو کوتاهِ کوتاه کردم... برای یه دختر مو همه چیزشه...

امتحان شیمیم رو خوب ندادم... 

فردا عربی امتحان دارم، تاریخم باید بخونم... چقدر کار دارم... 

دلم یه آرامش ابدی می خواد... خدایا! کمکم می کنی؟

برام دعا کنید!


+ امروز غنی سازی اورانیوم ایران به رسمیت شناخته شد... از این بابت خوش حالم...