اینجا کسی می نویسد

که هر وقت رو به روی آینه می ایستم،

می بینم به شکل مرموزی توی ظلمات چشم هایم ایستاده و خیره خیره نگاهم می کند؛

مبهم،

ساکت،

تأثیرگذار

و

رمز آلود!

#مستور می نویسد...

[ممنونم که بدون نام نویسنده نشر نمی دید]

اینستاگرام من: Ma3toor@

سروش: ma3toor@  توی این کانال می تونید با من ارتباط برقرار کنید (: 

+ از طریق فرم زیر هم پذیرای نجواهای درگوشی شما هستم