یعنی میگی شبِ این همه بلا و غم به صبح میرسه؟!

از همون صبحا که لسان الغیبمون میگه "غبار غم برود، حال خوش شود"...

حالا حال دل خوش نشدم، نشد!

اصلا به جهنـــــــم...!

فقط غبار غم برود،

فقط غبار غم برود...

+ إن شاءالله خدا به هممون صبر بده، مخصوصا بازماندگان کرمانشاهی عزیز.....