سخت درگیر درسامم. إن شاءالله بتونم این 1 سالی رو به خوبی و خوشی بگذرونم... تو این مدت

خیلی اتفاقا برام افتاده... همش بد بوده و البته آموزنده!!! راستی انگشت اشاره ی دست چپم رو

نمی تونم تکون بدم! (حالا بماند چرا...!!!)

دلم برای خیلی چیزا تنگ شده...

احساس می کنم این روزا معلمم ازم ناراحته اما نمی دونم چرا؟؟؟!!! از اون موقعی که این حس

بهم دست داده نمی تونم درسام رو خوب بخونم...

ماه رمضونه و شبای قدرم داره نزدیک میشه... بچه ها برا منم دعا کنید. منم برای همتون

دعا می کنم...

بیش از این نمی تونم بنویسم. به خدا میسپارمتون...

+ راستی عینکی هم شدم (: