امروز برف اومده بود...

چقد ذوق زده شدیم!!! خدایا مرسی که بازم به فکرم بودی...

دو روز دیگه تولد خواهرمه اما من می خوام امروز تو کلاس زبان بهش کادو بدمو براش سخنرانی کنم...

حالم بهتر از دیروزه...