حالم خوب نیست! شاید خسته ام...نمیدونم!  

موهام رو کوتاهِ کوتاه کردم... مو برای یه دختر همه چیزشه...

امتحان شیمیم رو خوب ندادم ):

فردا عربی امتحان دارم، تاریخم باید بخونم... چقدر کار دارم... 

دلم یه آرامش ابدی می خواد... خدایا! کمکم می کنی؟

برام دعا کنید!

 

+ امروز غنی سازی اورانیوم ایران به رسمیت شناخته شد... از این بابت خوش حالم...