امروز خیلی انرژی گرفتم... از آدما٬ از طبیعت٬ از همه چیز... 

خیلی خوش حالم...

+ من از دیروز تصمیم گرفتم روزایی که وقت دارم روزانه هام٬ دل نوشته هام و هر چی که ته دلم می مونه رو این جا بنویسم...الآن پدرم گفته دیگه بسه کار با کامپیوتر؛ خب حق هم داره... آخه من سال بعد کنکور دارم و باید از همین الآن درسام رو خوبِ خوب بخونم...