مـ18o81ـن

کسی مستور در من است که سعی در کشف اسرارش دارم!

برسد به أباصالح

شغل من این است که ساعتی پس از غروب؛

غروبی سرخ،

غروبی پر غم،

یک غروب دیگر بی تو،

بنشینم و آسمان را بنگرم!

بنشینم و ماه را نظاره کنم!

و من ماه را دوست دارم...

 

+ امشب اولین شب محرمه آقا...  می دونم که خیلی ناراحتی... قول می دم که این ماه، سنگ صبورت باشم امام مهربونم... پس باهام حرف بزن! خواهش می کنم آقا... این یه التماسه...

بِسمِ رَبِّ جان
سلام، مستور هستم (:
شب گردم،
میان آب قدم می زنم
و سر به بالین ماه دارم!
دیگران، مبهمِ عجیبم می خوانند؛
شما مرا چه می خوانید، الله أعلم...!

+ آدرس وبلاگ برای ممنوع البیانی ها:
yon.ir/sy3Ym
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan