به اطلاعِ آن دسته از عزیزانی که 24 و 25 تیرماه یعنی روز پنج شنبه و جمعه

به فیض رجز خوانی برای رقیبان کنکوری نائل می شوند می رسانیم

که تنها قریبِ 60 روز -حتّی کمتر از آن- فرصت باقی است!

بشتابید، بشتابید

هرچه دم دستتان هست اعم از جزوات کنکوری، کتاب های کمک درسی و سی دی های آموزشی را

like eat a cake

«مثل آب خوردن!»

قورت دهید!!

باشد که رستگار شوید (:

ضمنا دعا برای این حقیر یادتان نرود

 

+ راستی سالروزِ به زمین آمدنِ مردِ آسمانی، حضرت موعود، امام مهدی عَلَیهِ السَّلام را به جهانِ خلقت تبریک عرض میکنم (((: