امتحانات ترم شروع شده و باید جبران عقب موندگیام رو بکنم. می دونم این آخرین فرصتیه که دارم و امیدوارم اگه خدا بخواد از دستش ندم...

برنامه ی امتحانیم:

یکشنبه 93/10/7 ریاضی

چهارشنبه 93/10/10 فیزیک

شنبه 93/10/13 شیمی

دوشنبه 93/10/15 ادبیات

چهارشنبه 93/10/17 معارف

شنبه 93/10/20 زیست

دوشنبه 93/10/22 زبان خارجه

چهارشنبه 93/10/24 زمین

ساعت شروع امتحانا ساعت 10 صبحه و نهایتاً تا 12 طول میکشه. 26 دی هم امتحان جمع بندی نیم سال اول قلم چی رو دارم. کلی کار دارم که باید انجام بدم.

چن وقته که دلم رو یه آرامش خاص پر کرده... انگار یکی پیشمه و آرومم میکنه...!

(گوشیم رو گذاشتم کنار... فکرم آزاد شده... ای کاش زودتر این کارو میکردم  ):   )

توکَّلتُ علی الله.